Chodnik przy drodze 433 w Tulcach

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Tulcach Budowa chodnika przy drodze powiatowej 433 (do 16.02.2016 wojewódzkiej) dobiegła końca. Niewiele osób wie, że wnioski o poprawę bezpieczeństwa na tejże drodze wysyłane były od dłuższego czasu. Odpowiedzi z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  brzmiały cyt." ...wnioskowane zadanie zostało ujęte w rejestrze potrzeb z zakresu poprawy bezpieczeństwa [...]