Chodnik przy drodze 433 w Tulcach

Chodnik przy drodze 433 w Tulcach

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Tulcach

budowa chodnika w Tulcach
chodnik przy lesnej do ulicy grzybowej

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 433 (do 16.02.2016 wojewódzkiej) dobiegła końca. Niewiele osób wie, że wnioski o poprawę bezpieczeństwa na tejże drodze wysyłane były od dłuższego czasu.

Odpowiedzi z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  brzmiały cyt.” …wnioskowane zadanie zostało ujęte w rejestrze potrzeb z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jednakże zaznaczamy, że obecnie nie możemy określić terminu jego realizacji…

Budową chodnika zajęła się gmina mimo, jego budowa nie należy zadań własnych Gminy. Najwidoczniej nasz Wójt widział zagrożenie i brak bezpieczeństwa, że sfinansował budowę chodnika z środków Gminy. Chodnik biegnie wzdłuż ulicy Leśnej do ulicy Gajowej oraz część brakującego chodnika (po stronie prawej) do ulicy Grzybowej.

W imieniu mieszkańców Tulec, dla których chodnik ten zdecydowanie poprawił bezpieczeństwo i komfort, serdecznie dziękujemy panu Wójtowi.