Mobilny Punkt Zbierania Odpadów w Tulcach

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów w Tulcach

Mobilnego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tulcach – już w sobotę!

Informujemy, że dnia 11.07.2015 w Tulcach przy ul. Poznańskiej 21 (na parkingu koło budynku „Nad Stawem„) od godziny 13:30 do 14:05 stanie mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Co można oddać:

  • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. telefony, magnetowidy, telewizory, komputery i części do nich itp.);
  • Zużyte baterie i akumulatory przenośne;
  • Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych. Informujemy, że leki niepotrzebne i nieprzeterminowane można oddać do Caritasu parafialnego – kontakt – p. Dorota Skórzanek, tel. 518-404-715 – biuro i wydawanie darów czynne we wtorki od 17.00 do 19.00 oraz w środy od 11.00 do 12.00;
  • Odpady niebezpieczne, w tym chemikalia i opakowania po nich tj. farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych;

Nie można oddać:

  • Materiałów zawierających azbest;
  • Odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej;
  • Odpadów, które nie posiadają etykiet lub brak jest możliwości wiarygodnej identyfikacji;
  • Odpadów których odebranie może naruszać przepisy;
  • Odpadów wielkogabarytowych, gruzu, opon, odpadów zielonych.

Więcej informacji na stronie http://www.goap.org.pl

KONKURS GOAP – ZAPROJEKTUJ „POJEMNIK MARZEŃ”

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgłoszona praca ma przedstawiać projekt pojemnika na odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne lub odpady zielone.
Praca powinna zostać przygotowana w taki sposób, by jej ekspozycja była
możliwa w pionie, tzn. ma stanowić „obraz”, a nie „makietę”.
Technika pracy dowolna – format A4 – kartka lub tektura

Praca musi zostać dostarczona pocztą do dnia 31.07.2015 wraz z podpisanym przez rodzica formularzem zgłoszeniowym na adres:
ZM GOAP
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań

Więcej informacji na stronie KONKURS GOAP „POJEMNIK MARZEŃ”