Zwrot kosztów za niewykorzystane bilety okresowe ZTM

Zwrot kosztów za niewykorzystane bilety okresowe ZTM

Cyt.”Zgodnie z zapisami Regulaminu Przewozów ZTM zwrot dotyczy całości kwoty w momencie, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu, bądź też kwoty za niewykorzystaną część biletu, w momencie, kiedy termin obowiązywania biletu już się rozpoczął. Wniosek o zwrot należności za bilet okresowy można złożyć:

– za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie PEKA,

– lub przesłać na adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl: podając imię, nazwisko, adres oraz numer UID karty PEKA.

W obu przypadkach konieczne jest podanie numeru konta bankowego, ma który ma być dokonany zwrot. Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie w okresie ważności biletu a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ZTM.

Możliwość zwrotu dotyczy zakupionego biletu okresowego imiennego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z Ulgą. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji przyjmujemy również wnioski dotyczące zwrotu biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny, jednak w odniesieniu do nich każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

ZTM Poznań nie przewiduje możliwości „zawieszenia” obowiązywania biletów okresowych. Wynika to z faktu, że technicznie każdy chętny musiałby złożyć wizytę w Punkcie Obsługi Klienta ZTM, co z oczywistych względów nie jest obecnie możliwe. Zwroty gotówki są rozwiązaniem pozwalającym szybko sprawę zakończyć i dać pasażerom możliwość skorzystania z innej, optymalnej dla nich oferty z taryfy biletowej ZTM.”

Więcej informacji znajdziesz na stronie

https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/przypominamy-o-mozliwosci-uzyskania-zwrotu-za-bilety-okresowe-ztm-poznan